makro akademi Makro Akademi

Makro Akademi KPSS Kursları

Alo Kayıt makro akademi telefon +90 312 433 00 25

KPSS B GRUBU GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK

KPSS B GRUBU 

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

+DETAYLI YAYIN LİSTEMİZE ULAŞMAK İÇİN LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ 

http://www.makroakademi.com.tr/haberler/genel-kultur-genel-yetenek-yayinlarimiz

LİSANS-ÖNLİSANSLİSE
Matematik, Geometri, Sayısal Mantık125 SaatMatematik, Geometri, Sayısal Mantık150 Saat
Türkçe, Sözel Mantık50 SaatTürkçe, Sözel Mantık50 Saat
Tarih, Çağdaş Dünya Tarihi100 SaatTarih, Çağdaş Dünya Tarihi100 Saat
Coğrafya50 SaatCoğrafya50 Saat
Vatandaşlık, Güncel Bilgiler50 SaatVatandaşlık, Güncel Bilgiler50 Saat
 Toplam 375 Saat Toplam 400 Saat
  1. → Gruplarımız sayısal ve sözel olarak 2'ye ayrılmaktadır. 
  2. → Öğrencilerimize dönem sonunda ÜCRETSİZ 75 SAAT genel tekrar ve soru çözümü kampı yapılmaktadır.
  3. → Genel Yetenek ve Genel Kültürden 60 adet deneme sınavı yapılmaktadır.
  4.  →Pandemi tedbirleri gereğince sınıflarımız 24 KİŞİYE İNDİRİLMİŞTİR
  5.  →Tüm öğrencilerimize 1 KONU ANLATIMI SETİ - 2 SORU BANKASI SETİ - YAPRAK TESTLER - ALTIN NOTLAR SERİSİ HEDİYE EDİLECEKTİR
  6. →Kurs başlangıcından sınava kadar her hafta Pazartesi 18.00'de uygulanacak, gözetmen eşliğinde deneme sınavlarıyla; hem strateji oluşturma yolunda hem de eksik bilgilerin tamamlanması için rehberlik servisimizde özel çalışmalar yapılmaktadır.

 

Hafta Sonu Grubu 11 ARALIK

Cumartesi ve Pazar (09.00-15.00) 

 

Hafta içi Sabah Grubu 16 KASIM

Salı ve Perşembe (09.00-15.00)

 

 

KPSS B GRUBU KADROLAR

Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS‐A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.

KPSS B grubu kadroları ise direkt KPSS puanı ile atama yapılan kadrolardır. Bu kadroların sınav konuları GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testlerinden oluşur. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS‐B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS‐B kadrolardır. 2013 yılında yapılan değişiklikle Kurum Avukatlığına atanma, merkezi atama dışına alınmış ve kurumların giriş sınavı ve mülakat sınavı yapması için düzenleme getirilmiştir. Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS‐B
ʹye girmektedir.

Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur, Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS‐A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS‐A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen Lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, iktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir. Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. KPSS‐B Kadrolarına atama KPSSʹ de Genel Kültür ve Genel Yetenek soru|arından alınan puanlara göre yapılır.

KPSS‐B Kadrolarına atanmak için fakülte mezunları, fakülte mezunlarının katıldığı KPSSʹde almış olduğu Genel Yetenek ve Genel Kültür puanlarına göre müracaat ederek tercihte bulunurlar. Not: Lisans mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP3, Ön lisans mezunlarının KPSS B kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP93, Ortaöğretim mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P94 olarak belirlenmiştir. (Ön lisans ve Ortaöğretim mezunları için): Ortaöğretim ve Ön lisans mezunları için sınav Genel Yetenek ve Genel Kültürʹden oluşup tek oturumda yapılır, Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olur, Sınavda toplam 150 soru sorulmaktadır.

KPSS ‐ B YAŞ SINIRI

KPSSʹ nin düzenlendiği yönetmelik ʺKamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğiʺdir. Bu yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile 2002 yılında yayımlanmıştır. Tüm esaslar bu yönetmeliğe dayanılarak yürütülmektedir. Söz konusu bu yönetmeliğe 04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle iki madde eklenmiştir. Değişiklikle yönetmeliğe eklenen madde şu şekildedir: ʺEKMADDE 3– Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler.ʺ

Yukarıda yer alan madde hangi grup kadroları kapsamaktadır.

1‐ Madde merkezi yerleştirme demektedir. Merkezi yerleştirme ibaresi sadece ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeler için kullanılmaktadır. Bu nedenle, mevzuatında yer alan özel hükümler hariç olmak üzere yaş sınırı tespit edilemeyeceğine ilişkin hüküm sadece Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi memur yerleştirmelerini kapsamaktadır.

2‐ Öğretmen atamalarındaki 40 yaş sınırı devam edecektir. Zira öğretmen atamalarını ÖSYM değil MEB yapmaktadır. Ayrıca MEBʹin yönetmeliğinde bu konuya ilişkin olarak adaylarda 40 yaş sınırı aranacağına dair hüküm bulunmaktadır.

3‐ TSK ve Kuvvet Komutanlıkları ile Adalet Bakanlığı gibi kurumların memur alımı ÖSYM sistemi dışındadır. Bu kurumlar da KPSS sonuçlarına göre eleman almaktadır, ancak sınav ve diğer işlemleri kendileri yürütmektedir. Bu nedenle bu iki kurum, yaş sınırı koymaya devam edebilecektir.

4‐ Söz konusu düzenleme sadece merkezi yerleştirme dediği için KPSS‐A kapsamındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı gibi kariyer kadrolar için yaş sınırı uygulamasına devam edilecektir.

5‐ 657 sayılı Kanunun 4/B veya 4/C maddeleri kapsamında görevlendirme yapılması bu hükümlere tabi değildir. Yani yaş sınırı aranabilecektir. Çünkü bu statüdeki atamalar merkezi yerleştirmeye tabi değildir.

MÜLAKAT – SÖZLÜ SINAV

Mülakat, kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz ve size işin kapsamını aralayacak bir olanaktır. Yine mülakat, işveren açısından da işe alacağı kişiyi en iyi şekilde tanıma olanağı sağlayan bir süreçtir. İstihdam edeceği kişinin kendi aradığı kişi olup olmadığına mülakat aşamasında karar verecektir. Mülakat; bilgi, beceri, deneyim ve pozisyonla ilgili sorunların yanı sıra kişisel özellikleri tanımaya ve anlamaya yönelik sorularda olacaktır. Bilgi ve deneyimin yanı sıra uyumlu çalışabilme, gelişime açık olan özellikleri belirleyici olacaktır. Mülakatta, sizin işe olan ihtiyacınızdan çok, sizin işverenin ihtiyacı olduğunuz kanaatini oluşturabilmelisiniz.

Görüşmenin konusu önceden belirlenmiş ise, konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve etkili bir sunum yapmak gerekir. Görüşme konusunun önceden belirtilmediği görüşmelerde ise, bilgili olmadığınız konuyla ilgili “ herhangi bir’’ cevap vermeyi tercih etmemelisiniz. Böyle durumlarda “bilmiyorum’’ cevabı daha doğrudur. Sonuçta bilgi ulaşılabilecek bir materyaldir, gerekli caba gösterildiğinde ulaşılabilir. Bu tutumunuz sizin “doğru bilgi’’ye değer verdiğinizi gösterir. Görüşmeyi bir sınav olarak algılamamalısınız. Hata yapmamaya çalışmak, sizi görüşme sırasında tutuk hale getirir ve bilginizi donanımınızı gerektiği kadar aktaramaya bilirsiniz. Görüşmenin bir yazılı sınavdan farkı, beşeri ilişkiler yeteneğinizi sergilemenize olanak sağlamasıdır. Doğru ve nitelikli iletişim için önce yeterince dinlemek, anlamak ve gerekli cevabı vermek gibi kuralların öncelikli normlar olduğu unutulmamalıdır. Bir grup halinde görüşmeye katıldıysanız, görüşme ya da verilen konuyla ilgili tartışma sırasında etkin olmalısınız. Konuyla ilgili özgün fikirleriniz ifade etmekten kaçınmamalısınız. Bir grup üyesi olarak ekip çalışmasına uygun olup olmadığınıza ilişkin olumlu kararlar verilmesini, böyle bir ortamda uygun şekilde davranarak sağlayabilirsiniz.